Søk

Integrere SMS-funksjonalitet i systemer eller applikasjoner

SMS Gateway – Oversikt

SMS Tekniks kraftfulle SMS Gateway gir deg en rekke muligheter til å få SMS-funksjonalitet i nye eller eksisterende systemer/applikasjoner.

SMS Gateway kan nås via protokollene HTTP/S, SMTP, SMPP, UCP og CIMD v.2. I HTTP/S-grensesnittet tilbys metoder som «get/post», «xml over http» eller «.net-tjeneste».

Send SMS til én eller flere mottakere, velg fremtidig tidspunkt eller send direkte, og velg avsender. SMS Teknik videresender leveringsstatus fra operatørene rett til systemet. Blant SMS-tjenestene finner du failover og direkteterminering for best mulig resultat av SMS-utsendelsen.

For SMS Gateway via HTTP/S finnes det en tilleggsmodul for SMS-er som kan besvares. Modulen jobber helt dynamisk og holder styr på hvilke svar som hører til hvilke utsendte SMS-er. For andre protokoller enn HTTP/S kan kortnummer eller virtuelle nummer benyttes til toveiskommunikasjon. Se mer informasjon om toveis-SMS her.

SMS Gateway – Fordeler

Send SMS med tilbud til kunder, påminnelse om bestilt time, bestillingsbekreftelser eller annen informasjon til kontakter direkte fra deres eget system.

SMS Teknik har API og kodeeksempler for enkel integrering i systemet, og vi har samarbeid med flere systemleverandører. Noen av dem finner du under; Referanser.

Å sende SMS er enklere, raskere og billigere enn å ringe eller sende brev.

SMS kan sendes til mottakere verden over simpelthen ved å angi mottakernummer med landskode.

En annen stor fordel er at informasjonen blir mobil og kan lagres og hentes frem ved behov.

Ved bruk av toveis-SMS kan systemet utvides slik at kunder og ansatte kan kommunisere direkte med systemet via SMS.

Les mer om de vanligste metodene for å nå vår SMS Gateway her: XMLSMTP

Funksjoner

 • Sammenkoblede SMS-er
 • Leveringsrapport for hver sendte SMS
 • Flash SMS “Direct Display”
 • Tidsstyring av SMS
 • Valgfri avsende
 • “Custom ID”
 • Kryptering og SSL
 • VPN

Utvecklings SDK

ASP
LASSO
PHP
VBS
Visual Basic
VB.NET
C#.NET
PERL
JAVA

Bruksområder

Kundeklubber

 • Tilbud
 • Rabattkoder
 • Invitasjoner til arrangementer

Tannlegekontorer

 • Bestillingsbekreftelse
 • Påminnelse om time

Biblioteker

 • Bekreftelse på reserverte bøker
 • Påminnelser om innlevering

Restauranter

 • Bekreftelse på bordreservering
 • Påminnelse om bordreservering

SMS Gateway XML

Med vår SMS Gateway kan du være i gang i løpet et par minutter. Avhengig av systemmiljø kan vi levere ferdige kodeeksempler på hvordan du lager et XML-dokument for sending til vår gateway.

Under ser du et enkelt eksempel i ASP:

Dim XMLHTTP,strXML,sURL
Set XMLHTTP = CreateObject(“Microsoft.XMLHTTP”)
XMLHTTP.Open “POST”, sURL, False
XMLHTTP.setRequestHeader “Content-Type: “, “application/x-www-form-urlencoded”
XMLHTTP.Send strXML
Response.Write XMLHTTP.responseText
Set XMLHTTP=Nothing

Kontakt oss for flere eksempler.

SMS Gateway HTTP/S

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) er en kommunikasjonsprotokoll som bygger på forespørsler og svar mellom klient og server. En HTTP-klient, som regel en nettleser, som skal hente en HTML-fil, et bilde eller en annen fil fra en webserver, sender en forespørsel bestående av en kort tekststreng til en TCP-port på serveren, vanligvis nummer 80. Denne tekststrengen inneholder informasjon om hvilken HTTP-versjon som brukes, og hvilken fil klienten vil at serveren skal sende.

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) er en protokoll for kryptert transport av data for HTTP-protokollen. Da sendes data til en annen TCP-port på serveren, nemlig nummer 443.

Metoder

GET – Ber serveren om å sende den angitte filen til klienten. Dette er i særklasse den mest brukte HTTP-kommandoen.

POST – Sender informasjon, for eksempel brukernavn og passord, til serveren (eksempelvis ved hjelp av HTML-taggen).

SMS Gateway SMTP

Mange foretak har servermiljøer med sikkerhetsfunksjonalitet som gjør at SMTP er den letteste måten å nå SMS Gateway for utsending av SMS på.

Send e-posten via grensesnittet Mail2SMS (SMTP-konto), så leveres meldingen til mottakertelefonen i form av en SMS.

Mottakerens mobilnummer angis i emnefeltet. Ved gruppeutsendelser til flere mottakere adskilles mobiltelefonnumrene med semikolon. Du har også mulighet til å angi mottakernummer direkte i adressen eller angi faste mottakere.

Dersom dere har mulighet for å sende e-post i systemet, er det enkelt å legge til SMS-funksjonalitet med SMS Gateway SMTP. Det eneste du trenger for å kunne sende SMS, er å rute utsendelsen til én eller flere SMTP-kontoer hos SMS Teknik.

SMS Gateway SMPP

Short Message Peer-to-Peer (SMPP) is a client-server technique for telecommunications, an open industry standard protocol designed to provide a flexible data communication interface for the transfer of short message data between SMSC (SMS-Center) and ESME (External Short Messaging Entities).

SMPP is capable of carrying all the different message types, likeUCP/EMI.

For more information see Wikipedia.

SMS Gateway UCP

Short Message Peer-to-Peer (SMPP) er en klient-server-teknologi for SMS-kommunikasjon – med andre ord en protokoll for telekommunikasjonsbransjen. Der benyttes protokollen til å bytte mellom SMS per enhet som SMSC (SMS-senter) eller ESME (eksterne SMS-enheter). Vi tilbyr SMPP med TLS-støtte.

SMPP er kompatibel med alle de ulike meldingstypene, akkurat som UCP/EMI.

Se Wikipedia for mer informasjon.

SMS Gateway CIMD v.2

CIMD (Computer Interface to Message Distribution) er en egen SMSC-protokoll som er utviklet av Nokia.

SMS Tekniks Gateway har støtte for CIMD-versjon 2.

Se Wikipedia for mer informasjon.

SMS Gateway

Pris: 249 NOK/Mnd

Trenger du hjelp?

Føler du deg usikker eller har du spørsmål? Kontakt meg eller noen av mine kolleger i Norge, så hjelper vi deg.

+47 38 60 31 75kontakt@smsteknik.no

SMS Teknik

Org.nr. 556644-7784
Bankgiro 5642-9673
BIC ESSESESS
IBAN SE95 5000 0000 0538 5105 1475