Søk

SMS Gateway – Funksjoner

Med vårt SMS Gateway XML-grensesnitt får du tilgang til følgende funksjonalitet:

Leveringsrapporter

Hos oss får du en kvittering på hver sendte SMS. Denne kvitteringen angir statusen for den sendte SMS-en. Statusen viser om meldingen er mottatt, ikke levert, eller om det har oppstått en feil.

At meldingen er mottatt, betyr at den er mottatt av mobiltelefonen.

Lange SMS-er

Iblant holder det ikke med 160 tegn, og da kan du velge å sende mye lengre SMS via vår SMS Gateway.

Flash

Når du sender en SMS som flash, innebærer det at meldingen ikke blir lagret i mottakertelefonens minne. Meldingen dukker opp på displayet umiddelbart når den når mottakerens telefon, og den vises til vedkommende har trykket «OK» på telefonen sin. Denne funksjonen kan være praktisk ved utsending av meldinger som man vet at mottakeren ikke har noen interesse av å lagre.

TTL

Velg meldingens varighet i nettverket ved å angi TTL i minutter. Du kan angi en TTL på mellom 30 og 840 minutter.

Binære SMS-er

Send SMS i binær form der du angir UDH (User Data Header) og meldingsdata. Binære SMS-er brukes med OMA Device Management og Dynamic Mobile Exchange (DME) som er en kllient/server-løsning for kjøring av applikasjoner på mobile enheter.

Unicode

Unicode er en bransjestandard som gjør det mulig for datamaskiner å håndtere tekst fra alle verdens skriftsystemer.

vCard

Send adressekontakter i formatet vCard. vCard er en standard som finnes i ulike versjoner, noe som betyr at det er litt varierende hvorvidt dagens mobiltelefoner støtter den eller ikke.

vCalendar

Som vCard er vCalendar en standard for utsending av kalenderhendelser, og også denne vinnes i ulike versjoner. Mobiltelefonen må derfor ha støtte for denne meldingstypen for at den skal kunne håndtere den på riktig måte.

Toveis-SMS (svarmodul)

Til SMS Gateway XML-grensesnittet tilbyr SMS Teknik en tilleggsmodul for SMS-er som kan besvares. Modulen jobber helt dynamisk og holder styr på hvilke svar som tilhører de ulike utsendte SMS-ene. Mottakeren kan besvare med en tom SMS eller med opptil 160 tegn. Svarene videresendes med SMTP, HTTP GET/POST eller XML (soap), noe som også bestemmes for hver enkelt SMS gjennom SMS Gateway.

Gruppeutsendelser

Med vår SMS Gateway kan du sende SMS til flere personer samtidig. Du når flere tusentalls personer i løpet av et par minutter med én eneste utsendelse.

Nummerkontroll (E164)

Vår SMS Gateway kontrollerer numrene før de sendes videre til operatøren, slik at de meldingene som er forsøkt sendt til f.eks. fasttelefonnumre, ikke medfører noen kostnad. Vi anbefaler våre brukere å kontrollere mobilnumrene nøye for å forsikre seg om at meldingene når frem til mottakerne.

Send senere

Med denne funksjonen kan du sende meldingen til en kø hos oss. Så sender vi den videre til mottakertelefonen på det tidspunktet du har angitt.

Komprimere tekst

Dersom det ikke er nok plass, kan du komprimere meldingen. Ved komprimering blir teksten slik som dette: “EnLitenTekst”. Alle mellomrom forsvinner, og den første bokstaven i hvert ord blir en stor bokstav.

CustomID

Angi unike ID-er for utsendelser for å adskille meldinger.

Historikk

Hvis du ikke selv har opprettet en tabell over meldingshistorikken ved bruk av vår SMS Gateway, kan du logge inn på vår nettbaserte tjeneste og benytte deg av denne.

Automatisk påfylling

I stedet for å kjøpe SMS-er manuelt kan du bruke den smidige løsningen med automatisk påfylling. Dette innebærer, som navnet tilsier, at SMS-lageret ditt fylles på automatisk.

Trenger du hjelp?

Føler du deg usikker eller har du spørsmål? Kontakt meg eller noen av mine kolleger i Norge, så hjelper vi deg.

+47 38 60 31 75kontakt@smsteknik.no

SMS Teknik

Org.nr. 556644-7784
Bankgiro 5642-9673
BIC ESSESESS
IBAN SE95 5000 0000 0538 5105 1475