Søk

SMS-er til system, e-post eller innboks

Toveis-SMS

SMS Teknik tilbyr to muligheter for utsendelse av SMS-er som kan besvares, med virtuelle nummer. Toveiskommunikasjon muliggjøres med en svarmodul som bruker tilfeldige telefonnummer eller et eget virtuelt telefonnummer som er knyttet til en konto med en innboks. Videresending til e-post eller URL er valgfritt.

Svarmodul – Oversikt

SMS Tekniks svarmodul er en nyttig tilleggstjeneste til vår SMS Gateway HTTP/S som muliggjør utsending av SMS-er som kan besvares. Når du sender et spørsmål til kontakten/kunden, plukkes et tilfeldig valgt nummer ut fra en nummerpool og kobles til utsendelsen. Dette gjør at det ikke trengs prefiks for å kunne motta innkommende svar.

Svarmodulen finnes med svenske, finske, danske, norske og britiske nummer. Svarmodulen kan også benyttes i andre land, men da blir brukernummeret svensk.

 • Nummeret er reservert i 48 timer og gjør det mulig for mottakerne å svare raskt med én enkelt SMS.
 • Modulen fungerer helt dynamisk og holder oversikt over hvilke svar som hører til de ulike SMS-meldingene.
 • Svarmodulen håndterer svarene selv om det sendes mange spørsmål til samme kontakt/kunde.
 • Svarene videresendes med SMTP, HTTP GET/POST eller XML, noe som bestemmes for hver enkelt SMS gjennom SMS Gateway. Når det er tid for utsendelse, velger du hvilken URL- eller e-postadresse svarene skal sendes til. Ved bruk av webklienten går svaret utelukkende til innboksen.

Virtuelle nummer – Oversikt

Virtuelle nummer for SMS-er som kan besvares, benyttes som avsender for å ta imot alle innkommende SMS-er til ett nummer.

 • Et virtuelt nummer koblet til SMS Connect-tjenesten er, som navnet tilsier, en måte å skape toveiskommunikasjon på.
 • Det gjør at brukeren kan sende meldinger eller svare på mottatte SMS-er direkte til systemet, selv fra andre land.
 • Ingen kompliserte kodeord/prefikser behøves.
 • Virtuelt nummer er enkelt å integrere i eksisterende systemer.
 • Du kan velge mellom videresending til innboks, URL- eller e-postadresse.
 • Virtuelle nummer tilknyttes per konto og kan dermed legges til som en kontakt av brukerne, slik at de gjenkjenner nummeret.

Funksjoner

 • Svarmodulen har en praktisk funksjon for rask toveiskommunikasjon gjennom tilkobling av svar til spørsmål / utsendt SMS
 • Send SMS med virtuelt nummer som avsender, og motta alle svar og innkommende SMS-er til samme nummer
 • Motta informasjon til system, e-post eller innboks
 • Motta lange SMS-er som én melding eller i deler
 • Virtuelt nummer er en tilleggstjeneste til SMS Connect og SMS Gateway
 • Svarmodulen er en tilleggstjeneste til SMS Gateway HTTP/S, men finnes også i enklere form i SMS Connect-webklienten og mobilapper med svar utelukkende til innboksen

Med svarmodulen eller et eget virtuelt nummer kan kunden svare tilbake på SMS.

Bruksområder

Bilverksteder

 • Timebestilling
 • Kjappe spørsmål til bileieren
 • Tilbud om service

Tannlegekontorer

 • Tilbud om ledige timer
 • Ta imot avbestillinger
 • Spørreundersøkelser om arbeidsmetoder

Vikarbyråer

 • Send ut ledige arbeidsøkter
 • Bekreft vikarer
 • Forenkle kommunikasjonen
 • Motta SMS fra ansatte via virtuelt nummer
 • Send ut spørsmål med svarmodulen og få spørsmål og svar tilbake

Sykehus

 • Kom i kontakt med lege eller sykepleier for rask konsultasjon
 • Rekruttere vikarer
 • Spørsmål til pasienter etter besøket

2-way SMS

Pris: 500 NOK/Mnd

Trenger du hjelp?

Føler du deg usikker eller har du spørsmål? Kontakt meg eller noen av mine kolleger i Norge, så hjelper vi deg.

+47 38 60 31 75kontakt@smsteknik.no

SMS Teknik

Org.nr. 556644-7784
Bankgiro 5642-9673
BIC ESSESESS
IBAN SE95 5000 0000 0538 5105 1475